LOL – humor i norsk kunsthistorie

Haugar kunstmuseum, Tønsberg. 10. juni–17. september 2023

LOL – humor i norsk kunsthistorie er en tematisk oversiktsutstilling som tar for seg humoristisk kunst og bruk av humor i norsk kunst, fra Gullalderen til vår egen tid. 
 
Humor i kunsten er underrepresentert i kunsthistorisk forskning og formidling, men likevel sterkt til stede gjennom mye av kunsthistorien. Utstillingen presenterer et utvalg verk som berører tematikken, enten direkte eller indirekte. Noen av verkene er konvensjonelt morsomme på måter som vil være bredt gjenkjennelige, mens det i andre verk er snakk om en mer innfløkt tilnærming. 
 

Morten Viskum, LOL, 2023. Avstøpning av kunstneren i silikon og epoxy, bord, stoler, duk, flagg, vodka og glass.